Wykaz sołtysów

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Telefon

 1

Czechy Orlańskie

Agnieszka Daniluk

696 662 590

 2

Dubicze Cerkiewne

Kiryluk Irena

85 685 20 74

 3

Długi Bród:
- Jakubowo
- Piaski
- Zabagonie

Chmara Marek

605 341 494

 4

Górny Gród
- Klakowo
- Nikoforoszczyzna
- Wygon

Wiktor Kendyś

696 147 988

 5

Grabowiec

Szymaniuk Irena

782 094 301

 6

Istok

Halina Kot

668 543 651

 7

Jagodniki
-Siemiwołoki

Kuptel Michał

503 568 959

 8

Jelonka

Czmiel Jan

692 086 533

 9

Koryciski

Mikulicz Leon

530 144 286

 10

Rutka

Mikołaj Leoniuk

85 685 20 16

 11

Starzyna
- Bobinka

Boguń Halina

796 067 731

 12

Stary Kornin

Charytoniuk Anna

85 873 44 06

 13

Tofiłowce

Tymoszewicz Justyna

504 618 810

 14

Werstok

Czykwin Anatol

85 685 22 18

 15

Wiluki
- Kruhłe

Piotr Sajewicz

85 685 22 15

 16

Witowo
- Pasieczniki Małe
- Kraśkowszczyzna

Maria Niczyporuk

666 330 172

 17

Wojnówka

Pietroczuk-Sajewicz Jan

693 059 109