Bezwizowy ruch na przejściu granicznym Białowieża – Piererow

W życie weszły przepisy ustanowione dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 9 marca 2015 r. nr 115, zgodnie z którymi turyści będą mogli zwiedzić Park Narodowy Puszcza Białowieska bez konieczności posiadania wizy.

Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które powinien wiedzieć turysta przekraczając granicę.

  1. Granicę należy przekraczać w Międzynarodowym Drogowym Przejściu Granicznym Białowieża – Piererow – pieszo lub rowerem. Podstawą do bezwizowego wjazdu i wyjazdu z Białorusi, jak również przebywania (przez 3 dni) na terenie białoruskiego Parku Narodowego Puszcza Białowieska będzie paszport, ubezpieczenie oraz dokument przyznający cudzoziemcowi prawo do pobytu. Aby go otrzymać można skorzystać z usług biura turystycznego organizującego wycieczki do puszczy po tamtej stronie granicy bądź samodzielnie wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej białoruskiego Parku www.npbp.brest.by (TU LINK).
  2. W trakcie rejestracji należy wybrać program wycieczki (pakiet podstawowy obejmuje dwie usługi) Po wypełnieniu formularzu, na podany adres mailowy w ciągu kilku godzin turysta otrzyma przepustkę. Należy ją wydrukować, najlepiej w dwóch egzemplarzach. Uwaga! Dane w formularzu powinny się zgadzać z informacjami zawartymi w paszporcie – wszelka niezgodność np. literówka lub brak wpisu drugiego imienia w formularzu, podczas gdy takie znajduje się w paszporcie, skutkuje odmową wjazdu na teren Parku.
  3. Ubezpieczenie można wykupić w białowieskich hotelach (Żubrówka****, Białowieski ***), PTTK Oddział w Białowieży oraz w Hajnówce (m.in. w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej – taka możliwość zaistnieje w najbliższym czasie). Uwaga – podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. Osoby chore np. na cukrzycę powinny pomyśleć o wykupie dodatkowego ubezpieczenia, gdyż w razie nawrotu choroby koszty ewentualnej hospitalizacji pacjent będzie musiał pokryć samodzielnie.
  4. Na granicy uruchomiony został punkt informacyjny, na turystów czekać będą także autobusy kursujące na linii Kamieniuki – granica państwowa (kurs granica państwa– Kamieniuki: 11.00 i 18.30 / kurs Kamieniuki –granica państwa: 10.30, 18.00)
  5. Bezwizowy ruch odbywa się tylko w obrębie Parku Narodowego, na określonych przez administrację Parku szlakach turystycznych (rowerowych, pieszych bądź innych), oznaczonych tablicami informacyjnymi, oznakowaniem lub w inny sposób.
  6. Wszelkie opłaty związane z pobytem na Białorusi (opłata za autobus, wynajem rowerów, opłata zamówionych usług) będzie można uiścić uprzednio przelewem (system PayPal), ponadto na granicy będzie zamontowany terminal płatniczy. Terminale znajdują się także w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie Parku. Istnieje możliwość opłaty gotówką – ale tylko walutą białoruską. Na terenie Parku znajdują się dwa punkty wymiany waluty.
  7. Turysta nieposiadający wizy nie może poruszać się poza terenem Parku Narodowego. Jest to możliwie jedynie w wyjątkowych sytuacjach ( w przypadku szybkiej pomocy medycznej lub utracie dokumentów upoważniających do przebywania na Białorusi. W takich przypadkach należy poinformować Administrację Parku).

Zniesienie konieczności posiadania wizy w to okazja, by odkryć skarby białoruskiej części Parku. A tych jest pod dostatkiem: Muzeum Przyrody, bajkowa kraina Dziadka Mroza, a przede wszystkim – zachwycająca przyroda.  Na terenie Parku znajduje się wieś Kamieniuki, gdzie można zrobić zakupy i przenocować.