Jodłówka

Jest to przysiółek wsi Starzyna. Jodłówka to nazwa topograficzna od staropolskiego jedl, jedla lub jałowiec, jadłowiec. Dzieje majątku Jodłówka, położonego między wsiami Wojnówką i Starzyną są stosunkowo krótkie i sięgają połowy XIX w. Wtedy to z dóbr Liniewicze, z siedzibą koło Brześcia Litewskiego wyodrębnił się majątek.Wojnówka była główną siedzibą Wołyńcewiczów, Jodłówka zaś jedynie pomocniczym folwarkiem. Niegdyś rezydował tu leśniczy zarządzający lasami dworskimi. Dopiero na przełomie XIX i XX w. Ówczesny właściciel majątku Samuel Bernard Wołyńcewicz wzniósł tu dworek, przeznaczając go dla swojej matki. W głównym ośrodku majątku – Wojnówce- gospodarzył natomiast jego syn Anatol z żoną Matyldą. Samuel posiadał także majątek Laski pod Warszawą .Sprzedał go w 1895 r. i przeniósł się na Polesie, biorąc w dzierżawę majątek Leniewicze koło Kamieńca Litewskiego. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał wraz z rodziną w głąb Rosji w obawie przed nadchodzącymi wojskami niemieckimi. Gdy po powrocie w 1919 r. okazało się z Liniewicz pozostały tylko zgliszcza, obrał za swą siedzibę właśnie dworek w Jodłówce i zamieszkał tu wraz z żoną Antoniną i sześciorgiem dzieci.