Jelonka

Wymieniana już w roku 1560, wieś ma nazwę topograficzną, od nazwy rzeki Jelna dopływu Orlanki. Nazwa rzeczki pochodzi z ruskiego jel (świerk, jelina, las świerkowy). 9 lipca 2004r. nad wsią przeszło tornado które wyrządziło ogromne szkody w tej miejscowości.