Wojnówka

Wieś wymieniana jest w 1639 roku. Wojnówka jest nazwą dzierżawczą od nazwy osobowej Wojna. Wieś należała do możnego rodu litewskiego Wojnów np. w roku 1631 właścicielem wsi był Piotr Wojna, starosta Wołkowski. Wieś Wojnówka istniała już w XVII w; należała wówczas do rodu Wojnów, nosząc nazwę Policzna Wojnowska. W 1631 r. jej mieszkańców oskarżono o zaprószenie ognia i spalenia lasu w dwóch uroczyskach oraz o inne szkody wyrządzone w Puszczy Białowieskiej. W późniejszym okresie miejscowość Wojnówka wraz z folwarkiem Jodłówka, należała do odległego o około 2 km na północ dworu Wojnówka.Dwór i dobra istniały już na początku XVII w. I jak wskazuje nazwa, należały wówczas do Wojnów. Następnie majątek wszedł w skład rozległych dóbr wysockich ( z centrum w Wysokim Litewskim ), które w 1647 r. trafiły w ręce Sapiehów, stając się wraz z dobrami siematyckimi ( również własność Sapiehów ) olbrzymią „wyspą” dóbr prywatnych otoczoną królewszczyznami ekonomi brzesko-kobryńskej. W 1722 r. wojewoda podlaski Michał Sapieha sprzedał Wojnówkę wraz z częścią dóbr swemu stronnikowi Jerzemu Matuszewiczowi z Rasnej koło Wysokiego Litewskiego. W 1754 r. w spadku po ojcu otrzymał ją Marcin Matuszewicz, późniejszym kasztelan brzeski ,autor obszernych pamiętników p.t. „Diariusz życia mego” , obejmujących lata 1714-64, wydanego drukiem w 1876r.

Dalsze losy nie są znane ,wiadomo jedynie, że w XIX w. w jej posiadanie weszli Wołyńcewicze i w ich rękach majątek pozostał do II wojny światowej. Piękny XVIII-wieczny dwór modrzewiowy rozebrali Sowieci po zajęciu tych terenów we wrześniu 1939 r; z uzyskanego w ten sposób materiału wzniesiono, budynek urzędowy w Kleszczelach w którym siedzibę miała później Gminna Spółdzioelnia „Samopomoc Chłopska”.