Rutka

Wieś nazywa się także Rudka. Wymieniana w 1576 roku: „w tem siele jest ruda żelaza”. Nazwa wsi jest kulturowa. Oznacza, że była tu ruda tj. zakład wyrabiający i przerabiający żelazo. Kolonia tej wsi nosi nazwę Jośki

Jest to nazwa rodowa od imienia młynarza Jośka ( Józef). Wymieniane w 1576 roku: „Jośko z bratem Omelyanem ma płacić za młyn”.