Siemiwołki

Jest to kolonia wsi Jagodniki. W 1580 roku Królowa Anna daje miastu Bielsk „w siele Jahodniku siedem włók czyli łąk z dwoma tamże mieszkańcami”. Nazwa Siemiwołoki jest nazwą kulturową. Włóka jest miarą powierzchni gruntu z dodanym liczebnikiem siedem.