Jagodniki

Wieś założono między 1566 a 1569 rokiem. W latach tych leśniczy Hrehory Wołłowicz osadził wsie Jahodnik, Łoknica i Szostakowo . Nazwa jest topograficzna, gdyż „jahudnyk” w okolicznych gwarach znaczy krzew jagód czarnych, czernicy lub miejsce gdzie rośnie dużo czernicy. Przed rokiem 1765 , po obu stronach wsi Jagodniki w lasach bartnych,powstały osady,od strony zachodniej Kraśki,Korniły i Surel, a postronie wschodniej osady Holonki, Konstantynik i Pauluk,które dziś razem tworzą wsie o nazwach Pasieczniki Duże i Pasieczniki Siemiwołoki.