OGŁOSZENIE

Opublikowano: czwartek, 15 luty 2024
 

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych informuje, że w dniu 31.12.2023 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „ Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” zostały zakończone. W razie zaistniałej potrzeby istnieje możliwość dalszego kontynuowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Więcej informacji dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne lub telefonicznie 85/682 79 89