POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus – efekty

Opublikowano: czwartek, 07 grudzień 2023

gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 142 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1,3384 ton żywności w formie  142 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla osób korzystających z pomocy żywnościowej nie przeprowadzono  warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.