„Wigilia Ekumeniczna”

Opublikowano: środa, 27 grudzień 2023
 
     Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas miłości, radości, refleksji i spotkań dlatego też             22 grudnia 2023 r. odbyła się „Wigilia Ekumeniczna” organizowana przez Wójta Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych. Na uroczystości przybyły osoby które w ten wyjątkowy dzień nie chciały być same. Mieszkańcy mogli zjeść tradycyjne potrawy wigilijne, zaśpiewać kolędy oraz cieszyć się Bożym Narodzeniem z innymi osobami. Potrawy Wigilijne zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich: "Dubiczanki" z Dubicz Cerkiewnych, "Kornianki" ze Starego Kornina , "Wójnówka" z Wojnówki oraz "Hłubuczka"  z Długiego Brodu.

     Wójt Gminy Leon Małaszewski powitał przybyłych na Wigilijne spotkanie mieszkańców oraz zaproszonych gości. Złożył również życzenia świąteczne oraz noworoczne.

     W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło łącznie 40 osób. Przy Wigilijnym Stole zasiedli również zaproszeni goście w osobach:

-Pani Irena Niegierewicz Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne

-Pan Jerzy Karpiuk Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi

-ppłk. SG. Artur Kaczurak Komendant Odziału Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych 

-st. post. Joanna Bartoszuk Przedstawiciel KPP Hajnówka

-Pani Joanna Aleksiejuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych 

-Pani Mirosława Iwaniuk Dyrektor GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych

-Pani Mirosława Siemieniuk–Morawska Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych

-Pracownicy Urzędu Gminy

     Następnie Proboszcz Parafii Prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych – Ks. Andrzej Jakimiuk   i Proboszcz Parafii Św. Zygmunta w Kleszczelach – Ks. Rafał Zbucki odprawili modlitwe oraz pobłogosławili przygotowane posiłki.

     Uroczystość wigilijna nie odbyłaby się bez wsparcia licznych sponsorów. Serdecznie podziękowania za życzliwość, pomoc i wsparcie finansowe kierujemy do:   

-Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego

-Koło Łowieckie Puszcza z Białowieży

-Bank Spółdzielczy Oddział w Hajnówce

-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

-Kancelaria Notarialna Bohdan Klimiuk z Hajnówki

-Pani Radna Gminy Dubicze Cerkiewne Joanna Sapieżyńska

-Nadleśnictwo Bielsk Podlaski

-Sklep spożywczo - przemysłowy Ewa Mojsewicz w Dubiczach Cerkiewnych

-Sklep „Reszka” Dorota Ginszt z Hajnówki

     Uroczystą wieczerzę uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, które przygotowały program artystyczny, słowno-muzyczny oraz występ zespołu wokalnego „Na Szczaście” działającego przy GOKSiR.  Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy wspólnie śpiewali kolędy i otrzymali  upominki przygotowane  przez organizatorów.

     Wigilia Ekumeniczna dla mieszkańców z terenu gminy Dubicze Cerkiewne  tradycja, której nie zabraknie z pewnością także w przyszłym roku.