Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg

Opublikowano: poniedziałek, 27 listopad 2023
 

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024 w  Gminie Dubicze Cerkiewne

 

Problem związany z odśnieżeniem i stanem nawierzchni dróg należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów

DROGI GMINNE

Osoba do kontaktu z Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych w godz. 7.30 – 15.30

Tel. 85 682 79 86

 

DROGI POWIATOWE

Osoba do kontaktu z Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w godz. 7.00 – 15.00

Tel. 85 683 20 01, 604 618 584

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

Osoba do kontaktu z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w godz.                    7.00 – 15.00

Zimowe Utrzymanie Dróg – dyżurny tel. 85 67 67 149