ZAPYTANIE OFERTOWE pn. ,,Remont dachu zabytkowego cerkwi p.w.Św. Anny w Starym Korninie"

Opublikowano: poniedziałek, 29 kwiecień 2024

ład

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego 

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Remont dachu zabytkowego cerkwi p.w.Św. Anny w Starym Korninie"

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty