Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (41 km) (zielony)

Szlak łączy dwie miejscowości: Dubicze Cerkiewne i Białowieżę. Tryba szlaku wiedzie przez malownicze wsie wtopione w pejzaż pól, łąk i lasów, czyniąc go atrakcyjnym dla wszystkich pragnących kontaktu z przyrodą i kulturą regionu. Podróżując szlakiem mamy okazję wykąpać się w zalewie Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych, zobaczyć ostatnie drzewostany dawnej Puszczy Bielskiej chronione przez rezerwat „Czechy Orlańskie”, zajrzeć do wnętrza zabytkowej cerkwi z 1768 r. w Werstoku, zrobić pamiątkowe zdjęcie przy czynnej kolejce wąskotorowej w Topile oraz „ naładować się” pozytywną energią w „Miejscu Mocy”. A wszystko to w malowniczej scenerii Puszczy Białowieskiej.

Przebieg Trasy:

– Dubicze Cerkiewne (początek trasy przy cerkwi)
– Rezerwat przyrody „Czechy Orlańskie”
– Werstok
– Wiluki
– Topiło
– Rezerwaty: „Michnówka”, „Olszanka Myśliszcze”, „Berezowo”, „Podcerkwa”
– Miejsce Mocy
– Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera
– Białowieża (przy siedzibie PTTK)