Wokół Białowieży i Polany Białowieskiej (13,5 km) (czarny)

 

Wędrówka szlakiem umożliwia poznanie zabytków, tradycyjnego budownictwa i najbliższych okolic Białowieży – ,,stolicy’’ Puszczy Białowieskiej: zabytkowych budynków związanych z leśnictwem i łowiectwem, parków (Park Dyrekcyjny z XIX w. oraz Park Pałacowy), obiektów sakralnych wyznania katolickiego i prawosławnego (m.in. kaplica prawosławna p.w. św. Cyryla i Metodego z 1873 r., gdzie znajduje się XVII – wieczna ikona Opieki Najświętszej Marii Panny), miejsc pamięci narodowej oraz kompleksu drewnianych budynków stacji Białowieża Towarowa z przełomu XIX i XX wieku (obecnie restauracja ,,Carska’’).

Przebieg Trasy:

– ul. Olgi Gabiec
– ul. Nowa
– ul. Zastawa
– ul. Paczoskiego
– ul. Żubrowa
– ul. Sportowa
– ul. Tropinka
– ul. Meleszkowska
– ul. Wojciechówka
– ul. Waszkiewicza
– ul. Stacja Towarowa
– Podolany II
– Tryb Jagielloński
– ul. Grudkowska