GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH

ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne
(budynek Urzędu Gminy)
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00
tel. 856827991, 85 6827987, 85 682 79 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 543-18-67-195,  REGON: 050856423

Każdy, kto doświadcza przemocy fizycznej, ma problemy zdrowotne, trudności na polu zawodowym lub znajduje się w innym, trudnym położeniu, może zgłosić się do OPS w Dubiczach Cerkiewnych. Aby ubiegać się o wsparcie, należy być:

  • obywatelem Polski lub

  • cudzoziemcem z ważnym zezwoleniem, lub

  • obywatelem UE, który mieszka i przebywa w Polsce

W zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się dana osoba, konieczne będzie dostarczenie/przedłożenie odpowiednich dokumentów takich, jak dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie otrzymywania zasiłku czy zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Często wydanie decyzji poprzedza rozmowa z pracownikiem socjalnym, której celem jest pozyskanie informacji na temat:

  • obecnej sytuacji życiowej,

  • rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu,

  • kwestii rodzinnych,

  • stanu zdrowia,

  • celów zawodowych,

  • przyczyn problemów.

Rozmowa pozwala obiektywnie ocenić sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc, wskazać przyczyny doznawanych problemów oraz ustalić plan wsparcia. Wiele rodzin, dzięki pomocy płynącej z OPS w Dubiczach Cerkiewnych, może znacząco poprawić komfort swojego życia i szybciej uporać się z trudnościami.

 

Nowy okres zasiłkowy 500+

Opublikowano: środa, 26 maj 2021

Informujemy o możliwości odebrania w ośrodku pomocy społecznej (pokój 12) informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na nowy okres trwający od 1 czerwca 2021 r. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Planowany termin wypłaty: dnia 15. każdego miesiąca. Decyzje odmowne są przesyłane pocztą.

Czytaj więcej...

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

Opublikowano: wtorek, 02 luty 2021

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Czytaj więcej...

Gmina Dubicze Cerkiewne przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”

Opublikowano: piątek, 13 listopad 2020

Z programu mogą korzystać osoby starsze po 70 roku życia, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, nie mają możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.

Czytaj więcej...

Fundusz alimentacyjny. Co się zmieni od 1 października?

Opublikowano: środa, 16 wrzesień 2020

1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Czytaj więcej...

Bon turystyczny już w sejmie. Kto z niego skorzysta?

Opublikowano: wtorek, 07 lipiec 2020

Prezydent RP skierował do sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Wskazany bon będzie przysługiwał osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do: a) świadczenia wychowawczego, b) dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821),

Czytaj więcej...

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców

Opublikowano: wtorek, 07 lipiec 2020

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. Rodzice mogą być spokojni – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg

Czytaj więcej...