ZAPYTANIE OFERTOWE pn. ,,Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Werstoku, gm. Dubicze Cerkiewne"

Opublikowano: środa, 24 kwiecień 2024

ład

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego 

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Werstoku, gm. Dubicze Cerkiewne"

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty