Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Jagodniki

Opublikowano: czwartek, 04 kwiecień 2024

          Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.  poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości: przeznaczonych do dzierżawy, tj. działka położona na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Jagodniki oznaczona numerem geodezyjnym 218/1 o powierzchni 0,5488 ha;

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.      

 

Zarządzenie                                              

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

                                                                                                                                                             Leon Małaszewski