Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi Grabowiec

Opublikowano: piątek, 01 grudzień 2023
 
 

INFORMACJA

                Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.  poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Grabowiec, działka oznaczona numerem 352/2 o powierzchni 1165 m

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

                                              

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

                                                                                                                                                             Leon Małaszewski

Zarządzenie_nr_330.2023_w_sprawie_przeznaczenia_do_sprzedaży_dz._Grabowiec_352-2

Informacja_o_wywieszeniu_wykazu