Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Tofiłowce i Werstok

Opublikowano: piątek, 07 kwiecień 2023

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne:

  • w obrębie wsi Tofiłowce działka oznaczona numerem 610/1 o powierzchni 1005 m2,

  • w obrębie wsi Werstok działka oznaczona numerem 110/2 o powierzchni 2619 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski