Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Grabowiec

Opublikowano: środa, 08 luty 2023

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Grabowiec – działki oznaczone numerem 399/6 o powierzchni 1282 m2, 399/7 o powierzchni 1087 m2, 399/8 o powierzchni 1348 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski