JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

INFORMACJA

Opublikowano: środa, 29 listopad 2023
 
   Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, którzy posiadają zdemontowane z budynków mieszkalnych i gospodarskich wyroby zawierające azbest (eternit) na swoich nieruchomościach o możliwości odbioru azbestu przez firmę REVOL Sp. z o. o.  z  Łodzi.

   W związku z powyższym, osoby zainteresowane odbiorem azbestu mogą zgłaszać się do w Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pokoju nr 9, w celu złożenia  wniosku  o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Dubicze Cerkiewne na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest   w terminie do dnia  20.12.2023 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek  do pobrania  zamieszczony jest na stronie internetowej http://bip.ug.dubicze.wrotapodlasia.pl/zaatwianie_spraw/

   Szczegółowe informacje na temat odbioru azbestu i dopłaty od mieszkańca  udzielane są pod numerem telefonu 85-682-79-86.

   Gmina Dubicze Cerkiewne pozyskała środki finansowe na odbiór azbestu z WFOŚIGW w Białymstoku.

 Koszt odbioru 1 tony przez w/w firmę – 643,68 zł.

  • Kwota dofinansowania z WFOŚiGW - 333,20 zł za 1 tonę.
  • Kwota dopłaty przez mieszkańca -    310,48 zł za 1 tonę.

 

Dubicze Cerkiewne, dnia 29.11.2023 r.

                                                                                                         Wójt  /-/ Leon Małaszewski

Załączniki