JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Raport z przebiegu Konsultacji społecznych, dotyczących projektu

Opublikowano: wtorek, 24 październik 2023
 

Raport z przebiegu Konsultacji społecznych, dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030

Proces konsultacji społecznych dla projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030 został przeprowadzony w terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r.

Konsultacje społeczne adresowane były do wszystkich mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych powiatu oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem Powiatu Hajnowskiego.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii oraz ewentualnych uwag do projektu strategii.

W terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r. poprzez przygotowany elektroniczny formularz konsultacyjny można było składać uwagi i propozycje zmian w projekcie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030.

W załączeniu możecie Państwo zapoznać z raportem stanowiącym podsumowanie przebieg konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji społecznych_Strategia Ponadlokalna_Powiat Hajnowski

Zał. 1. Zestawienie uwag wraz ze sposobem rozpatrzenia

Zał. 2. Informacje o konsultacjach społecznych

Zał. 3. Opinia Dyrektora RZGW w Lublinie