JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

100 lat istnienia jednostki OSP Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: poniedziałek, 30 wrzesień 2019

W niedzielę 22 września 2019 roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia jednostki OSP w Dubiczach Cerkiewnych. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem orkiestry dętej z OSP w Hajnówce , pocztu sztandarowego, strażaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi ulicami Dubicz Cerkiewnych. Swoją obecnością w defiladzie zaszczycili  także ułani i żołnierze. Następnie uczestnicy przemarszu udali  się na nabożeństwo do cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych w intencji strażaków i mieszkańców wsi. Część oficjalną obchodów odbyła się w budynku szkoły. Podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli władz w osobach:

- ks. Jan Wołkowycki – Kapelan Prawosławny KP PSP w Hajnówce

- ks. Rafał Zbucki – Kapelan Katolicki KP PSP w Hajnówce

- ks. Andrzej Jakimiuk – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Dubiczach Cerk.

- Dh Jerzy Wasiluk- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku

- Dh Jarosław Trochimczyk- Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce

- st.kpt Piotr Sienkiewicz- Przedstawiciel KP PSP w Hajnówce

- Jerzy Karpiuk- Przewodniczący Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych

 -Dh Michał Troc- Komendant Gminny ZOSP RP

- Olga Repko- Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

- Prezesi jednostki OSP  Tofiłowce i Stary Kornin

- Krzysztof Lange -Prezes Zarządu OSP w Kleszczelach wraz z pocztem sztandarowym

- Elżbieta Jaroszuk- Radna powiatu białostockiego wraz mężem

- Andrzej Podgajecki- Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

- Tomasz Olejnicki – Przedstawiciel Nadleśnictwa Hajnówka

- Jan Jakubowski – Przedstawiciel Nadleśnictwa Bielsk Podlaski

Na wstępie uroczystości Prezes OSP Dubicze Cerkiewne – Dh. Jerzy Kułaj powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi przybyłych  na jubileusz 100-lecia OSP Dubicze Cerkiewne. Rys historyczny jednostki przedstawił -Dh. Mariusz Niczyporuk-członek OSP Dubicze Cerkiewne. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń związkowych zasłużonym członkom OSP Dubicze Cerkiewne oraz podziękowań.

Aktu dekoracji członków OSP odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański”  dokonał V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku- Dh. Jerzy Wasiluk,  aktu dekoracji odznaką „STRAŻAK WZOROWY” dokonał  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce –Dh. Jarosław Trochimczyk ,  odznaką „Za wysługę lat „ aktu dekoracji dokonał- Dh. Jerzy Kułaj Prezes OSP Dubicze Cerkiewne, wręczając jednocześnie członkom honorowym OSP Dubicze Cerkiewne podziękowania za wieloletnią i pełną poświęceń służbę w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz bezinteresowną i odpowiedzialną służbę pełną poświęceń i wyrzeczeń.

Jednostka OSP w Dubiczach Cerkiewnych otrzymała brązową odznakę honorową  „Podlaski Krzyż Floriański”

Brązową Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”

odznaczeni zostali:

 1. Dh Eugeniusz Kiryluk
 2. Dh Mikołaj Czykwin
 3. Dh Jerzy Kułaj

Odznaką „ STRAŻAK WZOROWY” odznaczeni zostali

 1. Dh Jerzy Kułaj
 2. Dh Piotr Iwaniuk

Odznaką „ Za wysługę lat” odznaczeni zostali:

za 65 lat

1.Dh. Mikołaj Czykwin

za 40 lat

1.Dh. Konstanty Kaczka

za 30 lat

1.Dh Eugeniusz Kiryluk

2.Dh.Piotr Tarasiuk

za 20 lat

1.Dh.Jerzy Kułaj

2.Dh.Jarosław Simoniuk

3.Dh.Adam Gil

4.Dh. Jan Sobolewski

za 10 lat

1.Dh. Kamil Krawczyk

2.Dh. Krzysztof Repko

3.Dh.Piotr Iwaniuk

4 Dh.Dariusz Krawczyk

5.Dh.Marek Repko

6.Dh.Dariusz Misiejuk

za 5 lat

1Dh.Krzysztof Simoniuk

 Podziękowania otrzymali również honorowi członkowie OSP :

 1. Włodzimierz Grygoruk
 2. Jan Chilimoniuk
 3. Jan Siemieniuk
 4. Włodzimierz Siemieniuk
 5. Jan Panfiluk
 6. Michał Gil
 7. Grzegorz Marczuk

W podziękowaniu za ogromne zaangażowanie w sprawy OSP najbardziej  aktywni członkowie jednostki  otrzymali z rąk Prezesa OSP oraz Naczelnika OSP  koszulki imienne z logo OSP i Gminy Dubicze Cerkiewne.

Dh. Jerzy Kułaj odczytał zebranym list gratulacyjny z okazji jubileuszu Komendanta Głównego PSP w Warszawie –gen.bryg.Leszka Suskiego, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie-Waldemara Pawlaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku – Andrzeja Koc

W końcowej części uroczystości głos zabrali zaproszeni  goście w osobach: Dh. Jerzy Wasiluk- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku oraz Dh. Krzysztof Łange- Prezes Zarządu OSP Kleszczele , którzy m.in. złożyli życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych, dziękując ochotnikom za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi ,życząc jednocześnie wytrwałości na kolejne lata działalności jednostki. Od jednostki  OSP w Kleszczelach  strażacy otrzymali w prezencie pamiątkowy ryngraf z wizerunkiem Świętego Floriana. Czas pomiędzy wręczaniem medali i pamiątek umilała wszystkim swoimi występami orkiestra dęta OSP w Hajnówce.

Gratulujemy Druhom strażakom OSP Dubicze Cerkiewne wspaniałego jubileuszu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć