JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

12.06.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, te Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie B1P Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.06.2018 roku.

Nazwa taryfy

Taryfy obowiązujące w dniu sinienia wniosku [zł/netto]

Taryfa w okresie od 07.06.2018 do 06.06.2019 [zł/netto]

Taryfa w okresie od 07.06.2019 do 06.06.2020 [zł/netto]

Taryfa w okresie od 07.06.2020r. do 06.06.202  [zł/netto]

1

2

3

4

5

Zaopatrzenie w wodę [zt/lm3]

2,53

2,57

2,59

2,61

Oplata abonamentowa

[wod.główny/m-c]

2,23

1,96

1,96

1,96

Taryfy opłat zostały zatwierdzone na okres 3 iat, na podstawie złożonego przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce wniosku z dnia 09,03.2018r., na podstawie art 24c ust 1 i 2, art 24b ust 1,3,4 oraz art 24e ust. 3 i art 27a ust 1,2 i 3 pkt 2) oraz art 27c ustl ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 328 z późn. zm.), art 240 ust 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U, z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)