JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konkurs kulinarny pt. „Ciasto weselne”

Opublikowano: środa, 25 październik 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych zaprasza mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne do udziału w konkursie kulinarnym pt. „Ciasto weselne”.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14.11.2017 r. w siedzibie Biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu: 17.11.2017 r.

 

Regulamin konkursu na tradycyjne ciasto weselne.

  1. Organizator konkursu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67

  1. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie finałowe konkursu nastąpi na gali podsumowania projektu „Ach, co to był za ślub” w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu u Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

  1. Cel konkursu.

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych sporządzania oraz przygotowania wypieku        ciasta tradycyjnego;

- prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków ciast tradycyjnych z terenu gminy Dubicze Cerkiewne;

- promocja walorów wsi;

- wymiana doświadczeń.

  1. Warunki uczestnictwa.

- przedmiotem konkursu mogą być ciasta przygotowane przez osoby fizyczne, organizacje (zarejestrowane i nie zarejestrowane  np. Kola Gospodyń, rady sołeckie) z terenu gminy Dubicze Cerkiewne i zgłoszone do konkursu w siedzibie biblioteki gminnej  do dnia 14.11.2017 r.

- uczestnicy konkursu przygotowują jedna blaszkę ciasta;

- uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do wypieku ciasta;

- uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury wg której ciasto zostało zrobione;

- liczba zgłoszeń jest nieograniczona

- ciasta zgłoszone do konkursu należy dostarczyć do godz. 14:00 w dniu 17.11.2017 r.

- komisja konkursowa dokona oceny ciast w dniu 17.11.2017 r. o godz. 16:00.

  1. Komisja konkursowa.

Wypieki oceni komisja konkursowa, w której skład wejdą zaproszeni goście na obecni na podsumowaniu Projektu.

  1. Kryteria oceny.

Komisja dokona wyboru najlepszego wypieku cista tradycyjnego oceniając:

- oryginalność receptury,

- walory smakowe,

- subiektywne odczucia członków  komisji po degustacji.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Konkurs jest jednoetapowy.

  1. Nagrody.

-  laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe;

- wszystkim uczestnikom konkursu przewidziano dyplomy pamiątkowe;

- nagrody i dyplomy zostaną wręczone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników w dniu 17.11.2017 r.

  1. Postanowienia dodatkowe.

- organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu;

- poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie;

- regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej gminu Dubicze Cerkiewne www.dubicze-cerkiewne.pl;

- szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych tel. 85 682 79 98.