JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: czwartek, 20 lipiec 2017

 

Gmina Dubicze Cerkiewne przystępuje do realizacji projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej – kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

W ramach  projektu zaplanowano przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem technologii uzdatniania wody oraz budowę 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.