XXIV Prezentacja Zespołów Obrzędowych "BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE"

Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Białymstoku, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zapraszają na XXIV Prezentacje Zespołów Obrzędowych "BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE".